Gatas Økonom er samlokalisert med Gatejuristen og samarbeider tett. Vi har felles saksmottak.

Kontaktinfo:

Telefon: 23 10 38 90

E-post: post@gatejuristen.no

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Saksmottak i Oslo (drop-in):

Fast i Gatejuristens lokaler hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 13.00 – 15.00, samt hver torsdag kl. 17.00 – 19.00.

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Våre medarbeidere reiser også ut på oppsøkende arbeid og du kan møte Gatas Økonom hos ulike institusjoner og tiltak. Her kommer snart en oversikt over våre oppsøkende saksmottak.