Er du student og ønsker praktisk erfaring? I Gatas Økonom rekrutterer vi en gang i året frivillige studenter med bakgrunn fra økonomi og juss. Studentene arbeider i tverrfaglige team og får grundig opplæring og oppfølging.

Gatas Økonom er en avdeling i Gatejuristen Oslo, som er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon under Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Gatejuristen i Oslo har fire avdelinger – Gatejuristen, Barnas Jurist, Ung Økonomi og Gatas Økonom.  I år er det felles rekrutteringsprosess for alle avdelingene.

 

Gatas Økonom og Ung Økonomi søker flere frivillige jus- og økonomistudenter med  oppstart høsten 2020 i Oslo.  Frist 20. mai!
Se denne lenken for mer informasjon: https://gatejuristen.no/okonomiprosjektene-ved-gatejuristen-oslo-soker-flere-frivillige-jus-og-okonomistudenter/

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no
Merk søknaden med hvilken avdeling du kan tenke deg å være frivillig i.

Vi ser etter deg som:
• Studerer økonomi eller juss
• Er interessert i å lære mer om privatøkonomi
• Ønsker å arbeide fast en dag i uken

Når vi rekrutterer baserer utvelgelsen seg på en helhetlig vurdering av motivasjon, personlig egnethet og karakterer.
Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

I Gatas Økonom tilbyr vi deg:

  • Grundig opplæring med interne og eksterne foredragsholdere
  • Unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante faglige utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av jurister, advokater og fagpersoner
  • Et inspirerende miljø og muligheten til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv