Gatas Økonom er samlokalisert med Gatejuristen og samarbeider tett. Vi har felles saksmottak

Saksmottakstider:

Mandag kl. 13.00-15.00
Tirsdag kl. 13.00-15.00
Onsdag kl. 13.00-15.00
Torsdag kl. 17.00-19.00

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Kontaktinfo:

Telefon: 23 10 38 90

E-post: post@gatejuristen.no

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

 

Våre medarbeidere reiser også ut på oppsøkende arbeid og du kan møte Gatas Økonom hos ulike institusjoner og tiltak.