Gatas Økonom er samlokalisert med Gatejuristen og samarbeider tett. Vi har felles saksmottak

 

Fra og med onsdag 2. september 2020 vil Gatas økonom ta inn nye saker mandager og onsdager kl. 13:00 – 15:00. I Skippergata 23, 0154 Oslo
Ring på til  2.etasje, Gatejuristen

Kontaktinfo:

Telefon: 23 10 38 90

Telefontid er 09:00-11:30 og 12:00-15:00

E-post: post@gatejuristen.no

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

 

Våre medarbeidere reiser også ut på oppsøkende arbeid og du kan møte Gatas Økonom hos ulike institusjoner og tiltak.