Gatas Økonom er samlokalisert med Gatejuristen og samarbeider tett. Vi har felles saksmottak

 

Gatas økonom tar for tiden ikke inn nye saker.

Det er veldig mange som vil ha hjelp med økonomi og vi har foreløpig ikke mulighet til å påta oss flere oppdrag.

 

Vi håper å ha bedre kapasitet over nyttår.

Ønsker velkommen igjen mandag 1.mars 2021

Kontaktinfo:

Telefon: 23 10 38 90

Telefontid er 09:00-11:30 og 12:00-15:00

E-post: post@gatejuristen.no

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

 

Våre medarbeidere reiser også ut på oppsøkende arbeid og du kan møte Gatas Økonom hos ulike institusjoner og tiltak.