forsidebilde-5-1200pxDa «Ivar» kom til oss første gang var han svært fortvilet. Han hadde etter å ha bodd mange år på gata mistet oversikt over økonomien sin. Nå var han under rehabilitering og ønsket seg en ny start. Han følte seg imidlertid truet av flere kreditorer og opplevde dette som et hinder. Gjelden hans hadde bygget seg opp til en uhåndterlig størrelse og fortsatte å stige raskt. Gatas Økonom hjalp «Ivar» med å få oversikt over den totale gjelden. Deretter gikk Gatas Økonom i dialog med kreditorene og forhandlet frem en løsning der store deler av gjelden ble ettergitt og kreditorene gikk med på realistiske nedbetalingsavtaler. Etter dette opplevde «Ivar» å ha fått en ny start.

I Gatas Økonom arbeider tverrfaglige team med økonomisk, juridisk og sosialfaglig kompetanse for å hjelpe klientene. Målsettingen er å løse eller avhjelpe klientens konkrete problem, men også sørge for at vedkommende står bedre rustet til å ta gode privatøkonomiske valg i fremtiden.

Saksbehandleren til «Ivar» holdt kontakten og etter en stund fortalte «Ivar» gledesstrålende at han hadde arvet en god slump penger. Men hva er egentlig fornuftig å gjøre i en slik situasjon? «Ivars» drøm hadde alltid vært å få sin egen bolig, men han hadde ikke kunnskap eller motivasjon til å gjennomføre en slik prosess på egenhånd. Med hjelp fra Gatas Økonom fikk klienten bistand til å søke lån og hjelp til å sette opp et budsjett og en plan for å kunne betjene gjelden. Gatas Økonom ble også med på visninger og støttet opp om «Ivar» i kjøpsprosessen. I dag bor «Ivar» under eget tak. Han får tett oppfølging fra Gatas Økonom og betjener gjelden samvittighetsfullt. Et stort steg for et menneske som i mange år bodde på gata.

*Eksempelet ovenfor er fiktivt, men det illustrerer hvordan Gatas Økonom kan bistå.