Vår adresse er:

Skippergata 23
0154 Oslo

Tlf: 23 10 38 90

post@gatejuristen.no