goI Gatas Økonom gir vi gratis økonomirådgivning til folk som har eller har hatt et rusproblem. Gatas Økonom er et prosjekt under Gatejuristen Oslo.

Vi har tverrfaglige team med økonomisk, juridisk og sosialfaglig kompetanse. Våre klienter får en fast saksbehandler, men drar nytte av bredden av kompetanse som finnes i virksomheten.

Les vår personvernerklæring her: Personvernerklæring